สำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด(มหาชน)