สำนักการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท
 
 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  โทรศัพท์  0-2551-5424  โทรสาร 0-2551-5424
   

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
เลขที่ 10/59,60,61 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่  3  ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์  034-978273  โทรสาร  034-978273
 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)   
 
เลขที่ 2/3  หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น 18 และ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540  โทรศัพท์  034-978271-2 โทรสาร 034-978-271-2
 

 

Website : http://www.npt-1012.org