เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟสายทาง นฐ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม