เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

เพื่อจัดทำแบบโครงสร้างต่างระดับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด จุดตัดทางรถไฟสายทาง นฐ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านกลาง  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม